Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 τηρήθηκε το έθιμο της Αγίας Βαρβάρας στο σχολείο μας. Ετοιμάστηκε Βαρβάρα στο χώρο του σχολείου μας όπου και στη συνέχεια διαμοιράστηκε στους μαθητές μας.